Δείτε το Ωράριο λειτουργίας και τα διαλείμματα του σχολείου. Προσοχή στην ευλαβική τήρηση από όλους τους ενδιαφερόμενους!

ΠΡΩΙΝΟ
1η ώρα 8.10-8.55
2η ώρα 8.55-9.40
1ο διάλειμμα 9.40-10.00
3η ώρα 10.00-10.45
4η ώρα 10.45-11.30
2ο διάλειμμα 11.30-11.45
5η ώρα 11.45-12.25
3ο διάλειμμα 12.25-12.35
6η ώρα 12.35-13.15
4ο διάλειμμα 13.15-13.25
7η ώρα 13.25-14.00
ΟΛΟΗΜΕΡΟ


5ο διάλειμμα 14.00-14.05
ΓΕΥΜΑ 14.05-14.40
6ο διάλειμμα 14.40-14.50
3η ώρα 14.50-15.30
7ο διάλειμμα 15.30-15.40
4η ώρα 15.40-16.15
8ο διάλειμμα 16.15-16.25
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΑΖ 16.25-17.00
Advertisements

Ετικετοσύννεφο