Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών για τους οποίους προμηθεύτηκαν, το τρέχον οικονομικό έτος, ακουστικά βαρηκοΐας, να προσκομίσουν, εφόσον το επιθυμούν, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε να λάβουν την προβλεπόμενη αποζημίωση.

 

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα

2. Ιατρική Γνωμάτευση

3. Ακοόγραμμα (ακουομετρικό διάγραμμα) ειδικευμένου ιατρού Κρατικού ή Πανεπ/κού
Νοσοκομείου (με σφραγίδα του νοσοκομείου),  όπου  θα  αναγράφεται  το ποσοστό
κώφωσης, καθώς και ότι συνιστάται η χρήση ακουστικών βαρηκοΐας.

4. Τιμολόγιο αγοράς στο όνομα του γονέα (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, εφόσον
μεσολαβεί  ασφαλιστικός  φορέας),  όπου  θα  αναφέρεται  ότι  η  προμήθεια
των ακουστικών βαρηκοΐας γίνεται για το παιδί του (όνομα παιδιού).

5. Βεβαίωση  του  ασφαλιστικού  φορέα  (συνήθως  ΙΚΑ  ή  ΟΓΑ),  όπου  θα  αναφέρεται
ότι έχει κατατεθεί σε αυτόν το πρωτότυπο τιμολόγιο (αριθμός τιμολογίου, ποσό), καθώς
και το ποσό συμμετοχής του ασφαλιστικού φορέα και το υπόλοιπο ποσό που πλήρωσε
ο γονέας.

6. Βεβαίωση φοίτησης από το Διευθυντή του Σχολείου.

7. Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα ότι έχει καταβάλει ο ίδιος το ποσό και ότι, την τελευταία
τετραετία,  δεν  έλαβε  από  άλλο  φορέα  του  Δημοσίου  αποζημίωση  για την αγορά
ακουστικών βαρηκοΐας για το παιδί του (όνομα παιδιού).

 

Τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  θα  προσκομίζονται  εις  τριπλούν, μία φορά πρωτότυπα
και άλλες δύο φορές φωτοτυπημένα.

Advertisements

Ετικετοσύννεφο

Αρέσει σε %d bloggers: