Archive for Φεβρουαρίου, 2013

Πράξη «Νέο Σχολείο»

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3, του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ

Στόχος των Πράξεων, που αφορούν σε ένα αρχικό, μεταβατικό, στάδιο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του Νέου Σχολείου (Σχολείο του 21ου αιώνα) και στις οποίες συμμετέχει και το 5ο Δ.Σ. Περαίας, είναι η εφαρμογή βασικών αρχών του Νέου Σχολείου στα υφιστάμενα Δημοτικά Σχολεία και ιδίως στα Δημοτικά Σχολεία με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι δύο βασικές αρχές των Πράξεων είναι :
Α. Η αξιοποίηση του πολιτισμού στην εκπαίδευση, όχι μόνο εξοικειώνοντας τα παιδιά με τις τέχνες αλλά και χρησιμοποιώντας τις τέχνες ως διδακτικό εργαλείο και
Β. Η ομαλή και αποτελεσματική ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα, ανεξαρτήτως κοινωνικής ομάδας και κοινωνικής ιδιαιτερότητας, ιδίως των μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες – ΕΚΟ (αλλοδαπούς, μετανάστες, ρομά, μουσουλμανόπαιδες).
Οι ανωτέρω αρχές αντικατοπτρίζονται στις ακόλουθες Δράσεις:
1. H Δράση συνίσταται στον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού δυναμικού των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και ιδίως των Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με εκπαιδευτικούς με ειδίκευση στην Αισθητική Αγωγή. Για το σκοπό αυτό απασχολήθηκαν συνολικά 1.748 εκπαιδευτικοί ειδικότητας Καλλιτεχνικών, Μουσικής, Θεατρικών Σπουδών και Δραματικής Τέχνης και
υλοποιήθηκε επιτυχώς η δράση το σχολικό έτος 2010-2011.
2. Η Δράση συνίσταται στη στελέχωση, με εκπαιδευτικούς ΠΕ70, των Τάξεων Υποδοχής Ζ.Ε.Π. και Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων Ζ.Ε.Π., που ιδρύουν στην Π/βάθμια Εκπαίδευση, οι Περιφερειακοί Διευθυντές Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί απασχολούνται σε Δημοτικά Σχολεία που εμφανίζουν ανάγκη για υποστήριξη της ένταξης μαθητών ευάλωτων κοινωνικών
ομάδων (ΕΚΟ) με κύριο αντικείμενο την εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας αλλά και τη διδακτική στήριξη σε άλλα αντικείμενα, ώστε να διευκολύνεται η προσαρμογή και παραμονή τους στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η υλοποίηση της εν λόγω δράσης ξεκίνησε το σχολικό έτος 2011-2012 με την απασχόληση 395 εκπαιδευτικών και συνεχίζεται το σχολικό έτος 2012-2013.
Για την αξιολόγηση των ανωτέρω Δράσεων προβλέπεται έρευνα πεδίου μέσω ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων. Η Δράση που αφορά στην αξιοποίηση του Πολιτισμού στην Εκπαίδευση αξιολογήθηκε από Ομάδα Αξιολόγησης και εξήχθηκαν συμπεράσματα για τη συνέχιση της εφαρμογής της. Η Δράση που αφορά στην ομαλή και αποτελεσματική Ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα, ανεξαρτήτως κοινωνικής ομάδας και κοινωνικής ιδιαιτερότητας, πρόκειται να αξιολογηθεί το παρόν σχολικό έτος και για τα δύο έτη εφαρμογής της (εκ των υστέρων-ex post- αξιολόγηση για το σχολικό έτος 2011-2012 συνεχής-on going – και τελική αξιολόγηση για το σχολικό έτος 2012-2013).

Advertisements

Εκτέλεση Προγράμματος Κυκλοφοριακής Αγωγής

Η συνεργασία του σχολείου μας με τη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Θερμαϊκού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Έτσι, την Τετάρτη 20-2-2013 πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση των μαθητών, -τριών των Ε’ και ΣΤ’ τάξεων την 3η και 4η διδακτική ώρα.

Σήμερα, Πέμπτη 21-2-2013 πραγματοποιείται η ενημέρωση των μαθητών, -τριών των Γ’ και Δ’ τάξεων με την ίδια διάρκεια.

Τέλος, αύριο Παρασκευή 22-2-2013 θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωση των μαθητών, -τριών των Α’ και Β’ τάξεων.

Το σχολείο μας ευχαριστεί τη Δημοτική Αστυνομία για τη συνδρομή της στην έγκυρη ενημέρωση για ζητήματα Κυκλοφοριακής Αγωγής. Ιδιαίτερα ευχαριστεί τον κ. Διονύση Παλιούρα για την αναλυτική παρουσίαση και τη διάθεση να απαντήσει σε κάθε απορία.

IMG_1872

Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής

Το 5ο Δ.Σ. Περαίας εγκαινιάζει τη συνεργασία του με τη Δημοτική Αστυνομία του Δ. Θερμαϊκού για θέματα οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής. Για το σκοπό αυτό, και πάντα με γνώμονα την ενημέρωση των μαθητών μας για σημαντικά θέματα της καθημερινότητας, θα πραγματοποιηθούν ενημερώσεις για όλα τα τμήματα του σχολείου. Το πρόγραμμα ορίζεται ως εξής :

  • 20.02.2013 (Τετάρτη) : τάξεις E’ και ΣΤ’
  • 21.02.2013 (Πέμπτη) : τάξεις Γ’ και Δ’
  • 22.02.2013 (Παρασκευή) : τάξεις Α’ και Β’

Η 1η φάση του Προγράμματος περιλαμβάνει προβολή, ενημέρωση και συζήτηση μεταξύ των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των εκπροσώπων της Δημοτικής Αστυνομίας. Η 2η φάση του Προγράμματος περιλαμβάνει επίσκεψη σε Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής για την επίτευξη βιωματικής προσέγγισης του θέματος.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία στο σχολείο μας !

Η σημερινή ημέρα ήταν ιδιαίτερη για το 5ο Δ.Σ. Περαίας. Ήταν μία ημέρα που δύσκολα θα ξεχάσουν οι μαθητές μας.

Το προηγούμενο διάστημα είχαμε προαναγγείλει τη συνεργασία με τη 2η Ε.Μ.Α.Κ. στα πλαίσια της σύνταξης ενός Εσωτερικού Κανονισμού και Μνημονίου Ενεργειών για τη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου.

Έτσι, το διδακτικό προσωπικό και οι μαθητές, -τριες όλων των τάξεων ενημερώθηκαν για το πώς θα πρέπει να αντιδρούμε πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά από ένα σεισμό. Η ενημέρωση περιλάμβανε προβολή στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του σχολείου και βιωματική δραστηριότητα όπως φαίνεται από το φωτογραφικό υλικό!

Δεδομένου ότι η ασφάλεια αποτελεί προαπαιτούμενο για τη μαθησιακή διαδικασία, το σχολείο μας θα συνεχίσει τις προσπάθειες για έγκυρη ενημέρωση από εξειδικευμένους φορείς.

Ευχαριστούμε την Πυροσβεστική Υπηρεσία/2η Ε.Μ.Α.Κ. για την αναλυτική παρουσίασή τους, τη διάθεση να λύσουν κάθε παιδική ή ενήλικη απορία και την υπόσχεση για διαρκή συνεργασία με το 5ο Δ.Σ. Περαίας. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους κ.κ. Μιχαηλίδη Κωνσταντίνο και Αποστολίδη Παναγιώτη για τη συμβολή τους στην ανάπτυξη ενός γνωστικού αλλά και ψυχαγωγικού περιεχομένου στην όλη εκδήλωση.

IMG_1850

IMG_1858

Σχολές Γονέων

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. διοργανώνει για ακόμη μία χρονιά Σχολές Γονέων με σκοπό την στήριξη και ενημέρωση των γονέων.

Όσοι  επιθυμούν να ενημερωθούν, να συμμετάσχουν και να υποβάλουν αίτηση παρακαλώ να επικοινωνήσουν με την Υπεύθυνη και Εκπαιδεύτρια των Σχολών Γονέων στο Δήμο Θερμαϊκού.

Τα προγράμματα που παράσχονται στις Σχολές Γονέων είναι τα εξής :
1. Η οικογένεια στη σύγχρονη εποχή, διάρκειας 50 ωρών
2. Διαφυλικές σχέσεις, διάρκειας 25 ωρών
3. Ανάπτυξη στην Τρίτη Ηλικία, διάρκειας 25 ωρών
4. Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας, διάρκειας 25 ωρών
5. Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, διάρκειας 25 ωρών
6. Συμβουλευτική γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, διάρκειας 50 ωρών
7. Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια, διάρκειας 25 ωρών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από τη διεύθυνση του σχολείου το ενημερωτικό έντυπο καθώς και την αίτηση συμμετοχής.

Πληροφορίες : Κατερίνα Μύρβαλη (Υπεύθυνη & Εκπαιδεύτρια Σχολών Γονέων)

τηλ. : 2392020255

κιν. : 6907299491

email : kmyrvali@gmail.com

Ετικετοσύννεφο