Μετά την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος το οποίο περιελάμβανε την αξιολόγηση της σωματικής διάπλασης και των συνηθειών διατροφής των μαθητών των Γ’ και Ε’ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου τη χρονική περίοδο 2008-2011, και λαμβάνοντας υπόψη το Φ.Ε.Κ. 1139/28-7-2010, Άρθρο 4, Παράγραφος 6 (Φυσική Αγωγή, Δείκτες Κινητικής και Σωματικής Ανάπτυξης), το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού αποφάσισε την επέκταση του σε όλους τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά), με την ονομασία Ε.Υ.Ζ.Η.Ν. (Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων).

Για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των μαθητών, η καταγραφή των μετρήσεων των μαθητών θα γίνεται μόνο με τη χρήση του Αριθμού Μητρώου που κάθε μαθητής έχει στο σχολείο του.

Οι αξιολογήσεις συνηθειών διατροφής και φυσικής δραστηριότητας των παιδιών θα γίνουν από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο το οποίο έχει και την επιστημονική ευθύνη του προγράμματος. Το 5ο Δ.Σ. Περαίας θα συμμετέχει στο Πρόγραμμα υπό την εποπτεία του Διευθυντή του Σχολείου και με τη συνεργασία των ειδικοτήτων ΠΕ 70 (Δάσκαλοι), ΠΕ 11 (Φυσικής Αγωγής) και ΠΕ 19/20 (Πληροφορικής).

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Advertisements

Ετικετοσύννεφο

Αρέσει σε %d bloggers: