Archive for the ‘ΥΓΙΕΙΝΗ’ Category

Ιατρικές γνωματεύσεις και Δελτία Υγείας

Η ιατρική γνωμάτευση καρδιολόγου, οφθαλμίατρου και οδοντίατρου είναι αναγκαία για την εγγραφή μαθητή στην Α’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου.

Το Ατομικό Δελτίο Υγείας (Α.Δ.Υ.) είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή κάθε μαθητή στο μάθημα της Γυμναστικής και προσκοίζεται στο σχολείο στην Α’, Γ’ και Ε’ τάξη, έχει δε διετή διάρκεια.

Παρακαλούμε όσους γονείς δεν έχουν ολοκληρώσει τις παραπάνω ιατρικές εξετάσεις να το πράξουν το συντομότερο. Ιδιαίτερα για το μάθημα της Γυμναστικής, και ενώ διανύουμε ήδη το δεύτερο μήνα της φοίτησης, θα συμμετέχουν στο μάθημα μόνο όσοι μαθητές διαθέτουν Α.Δ.Υ.

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Advertisements

Ανακοίνωση έναρξης εμβολιασμών Α’ τάξης

Ενημερώνουμε ότι από την Τρίτη (16-4-2013) ξεκινά ο εμβολιασμός των μαθητών της Α’ τάξης του σχολείου μας σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.

Τμήματα Α1 και Α3 :

MANTOUX στις 16-04-2013 (Τρίτη)

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ στις 19-04-2013 (Παρασκευή)

Τμήμα Α2

MANTOUX στις 23-04-2013 (Τρίτη)

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ στις 26-04-2013 (Παρασκευή)

Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι γονείς των μαθητών να στείλουν εγκαίρως στο σχολείο (μέσω των παιδιών) τα Βιβλιάρια Εμβολίων. Ειδικά οι γονείς των τμημάτων Α1 και Α2 θα πρέπει να στείλουν τα Βιβλιάρια Εμβολίων το αργότερο την Τρίτη.

Επίσης, όσοι μαθητές μεγαλύτερων τάξεων δεν έχουν πραγματοποιήσει τον παραπάνω εμβολιασμό θα πρέπει οι γονείς τους να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση του σχολείου ώστε να γίνει το mantoux στις 23-04-2013 και ο εμβολιασμός στις 26-4-2013.

Πρόγραμμα Ε.Υ.Ζ.Η.Ν.

Μετά την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος το οποίο περιελάμβανε την αξιολόγηση της σωματικής διάπλασης και των συνηθειών διατροφής των μαθητών των Γ’ και Ε’ τάξεων του Δημοτικού Σχολείου τη χρονική περίοδο 2008-2011, και λαμβάνοντας υπόψη το Φ.Ε.Κ. 1139/28-7-2010, Άρθρο 4, Παράγραφος 6 (Φυσική Αγωγή, Δείκτες Κινητικής και Σωματικής Ανάπτυξης), το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού αποφάσισε την επέκταση του σε όλους τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά), με την ονομασία Ε.Υ.Ζ.Η.Ν. (Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων).

Για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των μαθητών, η καταγραφή των μετρήσεων των μαθητών θα γίνεται μόνο με τη χρήση του Αριθμού Μητρώου που κάθε μαθητής έχει στο σχολείο του.

Οι αξιολογήσεις συνηθειών διατροφής και φυσικής δραστηριότητας των παιδιών θα γίνουν από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο το οποίο έχει και την επιστημονική ευθύνη του προγράμματος. Το 5ο Δ.Σ. Περαίας θα συμμετέχει στο Πρόγραμμα υπό την εποπτεία του Διευθυντή του Σχολείου και με τη συνεργασία των ειδικοτήτων ΠΕ 70 (Δάσκαλοι), ΠΕ 11 (Φυσικής Αγωγής) και ΠΕ 19/20 (Πληροφορικής).

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Δωρεάν παιδιατρική, οδοντιατρική περίθαλψη και εμβολιαστική κάλυψη

Οι Γιατροί του Κόσμου σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Κοιν. Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δ.Θερμαϊκού, πραγματοποιούν για τους μαθητές Α/θμιας Εκπ/σης των σχολείων του Δήμου μας, δωρεάν παιδιατρική, οδοντιατρική περίθαλψη και εμβολιαστική κάλυψη, στις 19 Ιανουαρίου 2013 και ώρες 9:00 έως 13:00, στα ιατρεία Ε.Σ.Υ. επί της οδού Ανθέων στην Περαία. Θα δοθεί προτεραιότητα στα ανασφάλιστα παιδιά.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η προσκόμιση των ατομικών βιβλιαρίων εμβολιασμού των παιδιών.

 

Εμβολιασμός

Την Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2012, θα πραγματοποιηθεί ο δοκιμαστικός εμβολιασμός των μαθητριών/μαθητών της Α΄ Τάξης για το εμβόλιο της Φυματίωσης (BCG). Οι μαθήτριες/μαθητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους το βιβλιάριο Εμβολίων.
Παρακαλούνται οι γονείς να ενημερώσουν την εκπαιδευτικό της τάξης ή τη Διεύθυνση του σχολείου σε περίπτωση οποιουδήποτε κωλύματος.

Ψείρες – επανεμφάνιση

Η εμφάνισή τους αποτελεί ένα συνηθισμένο φαινόμενο, κυρίως στο μαθητικό πληθυσμό.

Ιδιαίτερα με την έναρξη του σχολικού έτους, κάθε χρόνο, οι ψείρες απασχολούν γονείς και σχολείο.

Ωστόσο υπάρχει λύση ! Γι’ αυτό παρακαλούνται όλοι οι γονείς :

  1. να ελέγξουν κάθε παιδί άμεσα και σχολαστικά, και εφόσον χρειάζεται 
  2. να χρησιμοποιήσουν κάποιο ειδικό φαρμακευτικό σκεύασμα.

Η εξάλειψή τους εξαρτάται από τον καθένα μας. 

Ακουστικά Βαρηκοΐας

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών για τους οποίους προμηθεύτηκαν, το τρέχον οικονομικό έτος, ακουστικά βαρηκοΐας, να προσκομίσουν, εφόσον το επιθυμούν, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε να λάβουν την προβλεπόμενη αποζημίωση.

 

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα

2. Ιατρική Γνωμάτευση

3. Ακοόγραμμα (ακουομετρικό διάγραμμα) ειδικευμένου ιατρού Κρατικού ή Πανεπ/κού
Νοσοκομείου (με σφραγίδα του νοσοκομείου),  όπου  θα  αναγράφεται  το ποσοστό
κώφωσης, καθώς και ότι συνιστάται η χρήση ακουστικών βαρηκοΐας.

4. Τιμολόγιο αγοράς στο όνομα του γονέα (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, εφόσον
μεσολαβεί  ασφαλιστικός  φορέας),  όπου  θα  αναφέρεται  ότι  η  προμήθεια
των ακουστικών βαρηκοΐας γίνεται για το παιδί του (όνομα παιδιού).

5. Βεβαίωση  του  ασφαλιστικού  φορέα  (συνήθως  ΙΚΑ  ή  ΟΓΑ),  όπου  θα  αναφέρεται
ότι έχει κατατεθεί σε αυτόν το πρωτότυπο τιμολόγιο (αριθμός τιμολογίου, ποσό), καθώς
και το ποσό συμμετοχής του ασφαλιστικού φορέα και το υπόλοιπο ποσό που πλήρωσε
ο γονέας.

6. Βεβαίωση φοίτησης από το Διευθυντή του Σχολείου.

7. Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα ότι έχει καταβάλει ο ίδιος το ποσό και ότι, την τελευταία
τετραετία,  δεν  έλαβε  από  άλλο  φορέα  του  Δημοσίου  αποζημίωση  για την αγορά
ακουστικών βαρηκοΐας για το παιδί του (όνομα παιδιού).

 

Τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  θα  προσκομίζονται  εις  τριπλούν, μία φορά πρωτότυπα
και άλλες δύο φορές φωτοτυπημένα.

Ετικετοσύννεφο